SSP Spiritual Support Painting

Een Spiritual Support Painting is een olieverfschilderij waarvan de beeldtaal geinspireerd tot en door mij komt.
De beeldtaal sluit aan en is sterk gericht op het innerlijk levensproces en levensfase van de betreffende persoon en heeft tot doel hem of haar tot support en tot steun te dienen.

Een Spiritual Support Painting is dus een uniek en sterk persoons-gericht schilderij.

Een Spiritual Support Painting kan realistisch, figuratief of abstract zijn, maar altijd betekenis-vol en support gevend.

Een Spiritual Support Painting wordt vergezeld van een schriftelijke toelichting en, voor zover mogelijk, van de muziekkeus die een rol heeft gespeeld tijdens het schilderen.

Persoonlijke overdracht en toelichting is mogelijk, zonder extra kosten.

Een Spiritual Support Painting kost € 225,-, inclusief materiaal.
Ik heb een foto en de geboortedatum nodig van de persoon voor wie de Spiritual Support Painting bedoeld is.

Tussen opdracht en uitvoering kan enige tijd zitten i.v.m. het juiste moment. Gestreefd wordt om de opdracht binnen 3 maanden uit te voeren.


© 2007 - 2008 Doesjop Dol-Fijn Home  | Contact  | Sitemap  | Disclaimer