Inzicht - Uitzicht
gevonden schelp

In deze werkelijkheid
schuilt monumentaliteit
abstracte kracht zuiver en strak

Verborgen en
in beschadigd zijn
ook weer niet

Verborgen kracht
ontluikende abstracties
oprichtende energie
DOL FIJN spelend
DE PAREL ontdekkend

Openheid die in-zicht geeft in realiteit
openheid in gevend perspectief
spiegel van leven spiegel van levens kunst
door in-zicht uit-zicht

Riet


© 2007 - 2008 Doesjop Dol-Fijn Home  | Contact  | Sitemap  | Disclaimer